กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร